prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

E-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
Telefon: 0048-71-3376345

profesor

Specjalność: tektonika, geotektonika, petrologia, geologia formacji krystalicznych

Zelazniewicz

Zainteresowania naukowe:

  geologia strukturalna, geologia regionalna, rekonstrukcja procesów wielofazowych deformacji i metamorfizmu, formowanie orogenów, ewolucja pasma orogenicznego waryscydów w Europie środkowej, relikty orogenu neoproterozoicznego w Polsce południowej, historia tektonotermiczna strefy uskokowej Rzeki Czerwonej w północnym Wietnami.

 

Artykuły

2014

 • Żelaźniewicz, A., Budzyń, B., Ilnicki, S., Jastrzębski, M., Murtezi, M., Redlińska-Marczyńska, A., Stawikowski, W., Szczepański, J., 2014 – The CETeG 2014 excursion to crystalline basement of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes. Geologia Sudetica, 42: 125-136.

2012

 • Żelaźniewicz, A., Tran, T.H., Larionov, A.N., 2012 – The significance of geological and zircon age data derived from the wall rocks of the Ailao Shan–Red River Shear Zone, NW Vietnam. Journal of Geodynamics. http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.04.002.

2011

 • Redlińska-Marczyńska, A., Żelaźniewicz,, 2011 – Gneisses in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: a single batholitic protolith or a more complex origin? Acta Geologica Polonica, 61: 307-339.
 • Żelaźniewicz, A., Aleksandrowski, P., Buła, Z., Konon, A., Oszczypko, N., Ślączka, A., Żaba, J., Żytko, K., 2011 – Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Drukarnia KID, 60 str.
 • Nowak, I., Żelaźniewicz, A., Dörr, W., Franke, W., Larionov, A., N., 2011 – The Izera metabasites, West Sudetes, Poland: geologic and isotopic U-Pb zircon evidence of Devonian extension in the Saxothuringian Terrane. Lithos, 126: 435-454., Estonia. Baltica, 24: 37-44. http://www.geo.lt/geo/uploads/media/37_44.pdf

2010

 • Krzesińska, A., Redlińska-Marczyńska, A., Wilkosz, P., Żelaźniewicz, A., 2010 – Struktury hydratacyjne i deformacyjne w skałach czapy gipsowej wysadu solnego Dębiny w rowie Kleszczowa. Przegląd Geologiczny, 58: 522–530.
 • Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A., Nowak, I., Murtezi, M., Larionov, A.N., 2010 – Protolith age and provenance of metasediments in Variscan allochthon units: U-Pb SHRIMP zircon data from the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes. Geological Magazine, 147: 416–433.
 • Żelaźniewicz, A., Fanning, C.M., Achramowicz, S., 2010 – Refining the granite, gneiss and schist interrelationships within the Lusatian–Izera Massif, West Sudetes, using SHRIMP U–Pb zircon analyses and new geologic data. Geologia Sudetica, 41: 67–84.
 • Mazur, S., Aleksandrowski, P., Turniak, K., Krzemiński, L., Mastalerz, K., Górecka-Nowak, A., Kurowski, L., Krzywiec, P., Żelaźniewicz, A., Fanning, M.C., 2010 – Uplift and late orogenic deformation of the Central European Variscan belt as revealed by sediment provenance and structural record in the Carboniferous foreland basin of western Poland. International Journal of Earth Sciences, 99: 47-64.

2009

 • Żelaźniewicz, A., Buła, Z., Fanning, M., Seghedi, A., Żaba, J., 2009 – More evidence on Neoproterozoic terranes in southern Poland and southeastern Romania. Geological Quarterly, 53: 93–124.
 • Żelaźniewicz, A., Grad, M., 2009 – Co dzieje się we wnętrzu Ziemi? Polska Akademia Nauk, Warszawa: 1-16.
 • Ney, R., Pietrzyk-Sokulska, E., Trammer, J., Żelaźniewicz, A., 2009 – Ziemia: życie – zdrowie – surowce. Polska Akademia Nauk, Warszawa: 1-16.

2008

 • Żelaźniewicz, A., Pańczyk, M., Nawrocki, J., Fanning, M., 2008 – A Carboniferous/Permian, calc-alkaline, I-type granodiorite from the Małopolska Block, southern Poland: implications from geochemical and U-Pb zircon age data. Geological Quarterly, 52 (4).
 • Żelaźniewicz, A., 2008 – Regionalizacja tektoniczna Polski – stan obecny i próba uporządkowania. Przegląd Geologiczny, 56: 887–894.
 • Żelaźniewicz, A., Aleksandrowski, P., 2008 – Regionalizacja tektoniczna Polski – Polska południowo-zachodnia. Przegląd Geologiczny, 56: 904–911.
 • Mazur, S., Aleksandrowski, P., Turniak, K., Krzemiński, L., Mastalerz, K., Górecka-Nowak, A., Kurowski, L., Krzywiec, P., Żelaźniewicz, A., Fanning, M., 2008 – Uplift and late orogenic deformation of the Central European Variscan belt as revealed by sediment provenance and structural record in the Carboniferous foreland basin of western Poland. International Journal of Earth Sciences. DOI 10.1007/s00531-008-0367-3.

2007

 • Żelaźniewicz, A., Nowak, I., Larionov, A.N., Presnyakov, S., 2007 – The syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons. Geologia Sudetica, 38: 63–80.
 • Żelaźniewicz, A., 2007 – Rok Błękitnej Planety. Academia 4 (12): 24–27.

2006

 • Dörr, W., Żelaźniewicz, A., Bylina, P., Schastok, J., Franke, W., Haack, U., Kulicki, C., 2006 – Tournaisian age of granitoids from the Odra Fault Zone (southwestern Poland) – equivalent of the Mid-German Crystalline High? International Journal of Earth Sciences, 95: 341–349.
 • Golonka, A., Aleksandrowski, P., Aubrecht, R., Chowaniec, B., Cieszkowski, M., Florek, R., Gawęda, A., Jarosiński, M., Kępińska, B., Krobicki, M., Lefeld, J., Lewandowski, M., Marko, F., Michalik, M., Oszczypko, N., Picha, F., Potfaj, M., Słaby, E., Ślączka, A., Stefaniuk, M., Uchman, A., Żelaźniewicz, A., 2006 – Neotectonics of the Polish Carpathians and the Orava Deep Drilling Project. Neotektonika Polskich Karpat a problematyka głębokiego wiercenia na Orawie. Ann. Soc. Geol. Poloniae, 75: 211–248.
 • Nowak, I., Żelaźniewicz, A., Tran, H.T., 2006 – Geochemistry and geodynamic significance of mafic rocks in the Day Nui Con Voi Massif of the Red River Shear Zone, NW Vietnam. Mineralogia Polonica Special Papers, 29: 176–179.
 • Żelaźniewicz,, 2006 – Dzieje Ziemi. Przeszłość geologiczna. [In:] Fabiszewski J. (ed.): Przyroda Dolnego Śląska. Wyd. Ossolineum: 61–134.
 • Żelaźniewicz, A., Nowak, I., Bachliński, R., Larionov, A.N., Sergeev, S.A., 2006 – Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data. Geologia Sudetica, 37: 35–52.

2005

 • Malinowski, M., Żelaźniewicz, A., Grad, M., Guterch, A., Janik, T., 2005 – Seismic and geological structure of the crust in the transition from Baltica to Palaeozoic Europe in SE Poland – CELEBRATION 2000 experiment, profile CEL02. Tectonophysics, 401: 55–77.
 • Lange, U., Bröcker, M., Armstrong, R., Żelaźniewicz, A., Trapp, E., Mezger, K., 2005 – The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatisation and constraints on the cooling history. Jour. Geol. Soc. London, 162: 973–984.
 • Nawrocki, J. Żelaźniewicz, A., 2005 – Paleozoiczna akrecja Polski – podsumowanie projektu. Przegląd Geologiczny, 53: 31–33.

2004

 • Żelaźniewicz, A., Dörr, W., Bylin,a P., Franke, W., Haack, U., Heinisch, H., Schastok, J., Grandmontagne, K., Kulicki, C., 2004 – The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic. Int. J. Earth Sciences., 93: 773-781.

2003

 • Żelaźniewicz, A., Marheine, D., Oberc-Dziedzic, T., 2003 – A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland. International Journal of Earth Sciences, 2003, 92: 185-194
 • Żelaźniewicz, A. 2003 – Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w latach 1990-2003. Developments in the geology of crystalline basement of the Sudetes in 1990-2003. [In:] Ciężkowski, W., Wojewoda, J., Żelaźniewicz, A. (eds.), Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu, WIND, Wrocław: 7-15.
 • Żelaźniewicz, A., Nowak, I., Achramowicz, S., Czapliński, W. 2003 – Północna część bloku karkonosko-izerskiego: historia pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii.The northern part of the Karkonosze-Izera Block: a passive margin of the Saxothuringian terrane. [In:] Ciężkowski, W., Wojewoda, J., Żelaźniewicz, A. (eds): Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu, WIND, Wrocław, 7-15.
 • Żelaźniewicz, A., Marheine, D., Oberc-Dziedzic, T., 2003 – The c. 340 Ma metamorphism and deformation in the Variscan foreland, Wielkopolska, Poland. Jour. Czech Geol. Society, 48: 140-141.
 • Żelaźniewicz A., Nowak I., 2003 – The Northern part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian passive Margin. GeoLines, 16: 115-116.
 • Jeleńska, B., Kądziałko-Hofmokl, M., Żelaźniewicz, A. 2003 – The Devonian_Permian APWP for the West Sudetes, Poland. Studia Geophysica & Geodetica, 47:419-434.
 • Nowak, I., Żelaźniewicz, A., 2003 – Basites in northern part of the Izera-Karkonosze Block: a magmatic record of early Devonian rifting of the Saxo-Thurinigian passive margin and its subsequent subduction. Jour. Czech Geol. Society, 48: 96-97.
 • Turnau, E., Żelaźniewicz, A., Franke, W., 2003 – Mid–early late Viséan onset of late orogenic sedimentation in the Intra-Sudetic Basin, West Sudetes: a miospore evidence. Geologia Sudetica, 34: 9-16.

2002

 • Marheine, D., Kachlík, V., Maluski, H., Patočka, F., Żelaźniewicz, A., 2002 – The Ar-Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development. Special Publication of the Geological Society of London, 201: 279-293
 • Franke, W., Żelaźniewicz, A., 2002 – Structure and Evolution of the Bohemian Arc. Special Publication of the Geological Society of London, 201: 133-155.

2000

 • Franke, W., Żelaźniewicz, 2000 – The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution. Geological Society, London, Special Publications, 179: 63-85.

1999

 • Żelaźniewicz, A., 1999 – Preconditions of Palaeozoic orogenic developments in southern Poland. Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 77: 63-64.
 • Dubińska, E., Żelaźniewicz, A., Nejbert, K., Bylina, P. 1999 – Ultramafic rocks from migmatitic gneisses of the Góry Sowie Block, Sudetes. Mineralogical Society of Poland Special Papers, 14: 76-78.
 • Oberc-Dziedzic, T., Żelaźniewicz, A., Cwojdziński, S. 1999 – Granitoids of the Odra fault Zone: late- to post-orogenic Variscan intrusions in the Saxothuringian Zone, SW Poland. Geologia Sudetica, 32: 55-72.
 • Kądziałko-Hofmokl, M., Jeleńska, M., Aifa, T., Edel, J.B., Żelaźniewicz, A., 1999 – Palaeomagnetism and remagnetization of Upper Devonian synorogenic clastic sediments from the Pogorzała Formation (Świebodzice Depression, West Sudetes, Poland). Geologia Sudetica, 32: 113-126.

1998

 • Bröcker, M., Żelaźniewicz, A., Enders, M. 1998 – Rb-Sr and U-Pb geochronology of migmatitic gneisses from the Góry Sowie (West Sudetes, Poland): the importance of Mid-Late Devonian metamorphism. Journal of the Geological Society, London, 155: 1025-1035.
 • Dubińska, E., Żelaźniewicz, A., Nejbert, K. 1998 – Sub-continental mantle-derived rocks within migmatitic gneisses of the Góry Sowie Block, Sudetes. Acta Univ. Carolinae – Geologica, 42(2): 232-233.
 • Żelaźniewicz, A. 1998 – Rodinian-Baltican link of the Neoproterozoic orogen in southern Poland. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 42: 509–515.
 • Żelaźniewicz, A. 1998. Role of major ductile faults during Palaeozoic orogeny in the Sudetes. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 42: 362-363.
 • Winchester, J. A., Floyd, P. A., Piasecki, M. A. J., Seston, R., Crowley, Q. G., Franke, W., Żelaźniewicz, A., Patocka, F., Kryza, R., Cymerman, Z., Kachlik, V., Stedra, V., Holland, J.G., 1998 – A review of recent geochemical and structural evidence for major Palaeozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif. Acta Univ. Carolinae – Geologica, 42(2): 359-360.

1997

 • Żelaźniewicz, A., 1997 – The Sudetes as a Palaeozoic orogen in Central Europe. Geological Magazine, 134: 691-702.
 • Żelaźniewicz, A., 1997 – Tektogeneza Tatr – cykl przedalpejski. 58 Zjazdu PTG, Warszawa: 11-16.
 • Żelaźniewicz, A., Cwojdziński, S., England, R. W., Zientara, P., 1997 – Variscides in the Sudetes and the reworked Cadomian orogen: evidence from the GB-2A seismic reflection profiling in southwestern Poland. Geological Quarterly, 41: 289-308.
 • Edel, J.B., Aifa, T., Jeleńska, M., Kądziołko-Hofmokl, M., Żelaźniewicz, A. 1997 – Reaimanations des formations paleozoiques des Sudetes polonaises et courbe de derive des poles geomagnetiques d’Europe du Carbonifere moyen au Jurassique Moyen. Magnetic overprints in Palaeozic of the Polish Sudetes and Polar Wander Curve of Europe from the Middle Carboniferous to the Middle Jurassic. Comptes Rendues de ‘lAcademie des Sciences serie II Fascicule A-Sciences de la Terre et des Planetes, 325 (7): 479-486.
 • O’Brien, P., Kroner, A., Jaeckel, P., Hegner, E., Żelaźniewicz, A., Kryza, R., 1997 – Petrological and isotopic studies on Palaeozoic high-pressure granulites, Góry Sowie Mts, Polish Sudetes. Journal of Petrology, 38: 439-456.
 • Pharaoh, T.C., England R.W., Vernier, J., Żelaźniewicz, A., 1997 – Geological and geophysical studies in the Trans-European Suture Zone. Geological Magazine, 134: 585-590.

1996

 • Żelaźniewicz, A., 1996 – Geologic constraints on isotopic age data for some rocks in the Sudetes. Geologos, 1: 79-92.
 • Żelaźniewicz, A., 1996 – Mylonites in crystalline basement of the Polish Western Tatra Mts. Pol. Tow. Miner., Prace Spec., 7: 23-26.
 • Żelaźniewicz, A., 1996 – On some controversies about the geology of the West Sudetes. Zeitschrift f. geologische Wissenschaften, 24(3/4): 457-465.
 • Guterch, A., Lewandowski, M., Dadlez, R., Pokorski, J., Wybraniec, S., òytko, K., Kutek, J., Szulczewski, M., Żelaźniewicz, A. 1996 – Podstawowe problemy głębokich badań geofizycznych i geologicznych obszaru Polski. Publ. Inst. Geoph. PAS, M-20 (294): 1-44.
 • Nawrocki, J., Żelaźniewicz, A. 1996 – Palaeomagnetism of the Lower Palaeozoic rocks from the Western Sudetes, SW Poland: preliminary report. Geol. Quarterly, 39: 337-352.

1995

 • Żelaźniewicz, A., 1995 – Część przedsudecka bloku sowiogórskiego. Fore-Sudetic part of the Góry Sowie Block, SW Poland. Przew. LXVI Zjazdu PTG, Wrocław: 85-109.
 • Żelaźniewicz, A., 1995 – Western Sudetes (Lugicum). Introduc­tion. [In:] Dallmeyer, R.D., Franke, W., Weber, K. (eds): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe, Springer: 311-314.
 • Żelaźniewicz, A., Bankwitz, P., 1995 – Cadomian basement of Palaeozoic platform in central Europe. Studia Geophysica & Geodetica, 39: 302-308.
 • Żelaźniewicz, A., Kemnitz, H., Hermsdorf, N., 1995 – Western Sudetes (Lugicum), Structure. [In:] Dallmeyer, R.D., Franke, W., Weber, K. (eds): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe., Springer: 328-340.
 • Żelaźniewicz, A., Cwojdziński, S., 1995 – Pre-Variscan basement rocks in southern Poland: Where is the southeastern margin of eastern Avalonia (Cadomia)? Studia Geophysica & Geodetica, 39: 354-363.
 • Urbanek, Z., Żelaźniewicz, A., Kemnitz H., Hermsdorf, N., Linneman, U., 1995 – Western Sudetes (Lugicum), Stratigraphy. [In:] Dallmeyer, R.D., Franke, W., Weber, K. (eds): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe, Springer: 315-327.
 • Cwojdziński, S., Żelaźniewicz, A., 1995 – Podłoże krystaliczne bloku przedsudeckiego. Przew. LXVI Zjazdu PTG, Wrocław: 11-28.

1994

 • Żelaźniewicz, A., 1994 – Trans-European Suture Zone in Poland. Europrobe News, 5: 8-9.
 • Żelaźniewicz, A., 1994 – Tektoniczna analiza dynamiki uskoków z niektórych obszarów struktury bardzkiej (Sudety): Dyskusja. Prz. Geol., 42: 669-671.
 • Żelaźniewicz, A., Franke, W., 1994 – Discussion on U-Pb ages from SW Poland: evidence for a Caledonian suture zone between Baltica and Gondwana. Journal Geological Society London, 151: 1049-1055.
 • Żelaźniewicz, A., Cwojdziński, S., 1994 – Deep crustal structures of the south­ western Poland and a proposal of two reflection seismic profiles. Geol. Quarterly, 38: 1-26.

1993

 • Żelaźniewicz, A., 1993 – Late mylonitic overprinting in the crystalline basement rocks of the High Tatra Mts., Poland. Geol. Carpathica, 44: 271.
 • Żelaźniewicz, A., 1993 – Tectonometamorphic development of the migmatitic complex on northern slopes of the High Tatra Mts., Poland. Geol. Carpathica, 44: 270-271.
 • Franke, W., Żelaźniewicz, A., Porębski, S.J., Wajsprych, B. 1993 – The Saxothurin­gian zone in Germany and Poland: differences and common features. Geologische Rundschau, 82: 583‑

1991

 • Żelaźniewicz, A., 1991 – Uwagi o deformacji ortognejsów oczko­wych w kopule orlicko-śnieżnickiej. [In:] Dumicz, M. (ed.): Następstwo serii skalnych Śnieżnika w świetle kartografii geologicznej, analizy strukturalnej i badań radiometrycznych. Konf. terenowa Lądek Zdrój 18‑10.1991. Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław: 122-136.
 • Żelaźniewicz, A., Markiewicz, A., 1991 – Struktury ekstensyjne w cechsztyńskich ewaporatach monokliny przedsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 10: 463-471.

1990

 • Żelaźniewicz, A., 1990 – Deformation and metamorphism in the Góry Sowie gneiss complex, Sudetes, SW Poland. Neues Jahrbuch Geologie Paläontologie Abhandlungen, 179: 129‑
 • Don, J., Żelaźniewicz, A., 1990 – The Sudetes – boundaries, subdivisions and   tectonic patterns. Neues Jahrbuch Geol. Paläont. Abh., 179: 121-127.
 • Don, J., Dumicz, M., Wojciechowska, I., Żelaźniewicz, A., 1990 – Lithology and tectonics of the Orlica-Śnieżnik dome, Sudetes – recent state of knowledge. Neues Jahrbuch Geol. Paläont. Abh., 179: 159-188.

1989

 • Żelaźniewicz, A., 1989 – O konieczności uporządkowania nomenklatury i opracowa­nia schematu stratygraficznego skał metamor­ficznych kopuły orlicko-śnieżnickiej w Sudetach. Acta Univ. Wratisl., 1113: 99-105.
 • Żelaźniewicz, A., 1989 – Kryteria tektonometamorficznej ewolucji kompleksu sowio­górskiego. Konferencja terenowa, Nieganów, 9-10 czerwca 1989, Komisja Tekto­niki KNG PAN, Wrocław: 1-28.
 • Don, J., Dumicz, M., Wojciechowska, I., Źelaźniewicz, A., 1989 – An introduction to the geology of the Orlica-Śnieżnik dome, West Sudetes. In: Żelaźniewicz A. (ed.) „Indicators of structural evolution in polyphase deformed metamorphic complexes: criteria for the distinction of para and orthogneisses, The Orlica-Śnieżnik dome, West Sudetes.” PAN Wrocław: 1-31.

1988

 • Żelaźniewicz, A., 1988 – Orthogneisses due to irrotational extension, a case from the Sudetes, NE Bohemian Massif. Geol. Rundschau, 77: 671-682.
 • Van Breemen, O., Bowes, D.R., Aftalion, M., Żelaźniewicz, A., 1988 – Devonian tectonothermal activity in the Sowie Góry gneiss block, Sudetes: evidence from Rb-Sr and U-Pb studies. Ann. Soc. Geol. Polon., 58: 3-19 .

1987

 • Żelaźniewicz, A., 1987 – Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich. Tectonic and metamorphic evolution of the Góry Sowie, Sudetes Mts, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 57: 203-348.
 • Żelaźniewicz, A., 1987 – On the Benghazi meteorite. Acta Univ. Wratisl., 788: 91-97.

1985

 • Żelaźniewicz, A., 1985 – Granulitic inliers amidst a gneissic- migmatitic complex of the Owl Mts, Sudetes. Acta Geol. Polon. 35: 157‑171.