dr Joanna Jaworska

E-mail: veronika@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6022

adiunkt

Specjalność: petrologia ewaporatów, geologia dynamiczna i regionalna

Joanna Jaworska

Zainteresowania naukowe:

  mineralogia i diageneza czap gipsowych przykrywających stropowe części wysadów solnych, mineralogia i geochemia skał solnych, mineralogia i diageneza skał węglanowych

 

Streszczenia

2019

 • Jaworska, J., 2019 – Simple comparison cap-rocks of salt domes from Polish Lowland and Gulf Coast.In: BOOK OF ABSTRACTS EUROASIAN MATURE SALT BASINS, 43 p. AAPG GTW “EuroAsian Mature Salt Basins” Workshop; 16-17.04, Kraków (Poland).

2016

 • Duczmal-Czernikiewicz, A., Jaworska, J., Chwieduk, E., Nowak, M., Popławska-Raszewska, A., Wolniewicz, P., 2016 – Meteoryt Morasko w Muzeum Ziemi na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako obiekt badań mineralogicznych i popularyzacji nauki. Polski Kongres Geologiczny Wyzwania Polskiej Geologii, Tom kongresowy 3:67-69.

2015

 • Jaworska, J.,   Tadych, J., 2015 – Magnetic material in selected salt samples – preliminary study. [In:] XX International Salt Symposium (QVS), salt Mining: achievements and prospects at the beginning of the 21st century, 7-10.10.2015, Bochnia: 77-80.

2014

 • Jaworska,, Toboła, T., 2014 – Preliminary results of fluid inclusions study found in the euhedral quartz crystals from the overburden sediments of Wapno salt dome. [In:] XIX International Salt Symposium (QVS), Current Salt Mining Issues(abstract-Volume), 11.10.2014, Wągrowiec: 71-75.
 • Ruiz del Arbol Moro, M., Bednarczyk, J., Marciniak, A., Jaworska, , 2014 Evidences of prehistoric salt exploitation in the Polish lowlands. [In:] XIX International Salt Symposium (QVS), Current Salt Mining Issues (abstract-Volume), 8-11.10.2014, Wągrowiec: 87-88.

2013

 • Jaworska, J., 2013 – Comparison of cap-rocks Wapno, Mogilno, Dębina and Gorleben salt diapirs. XVIII International Salt Symposium, QVS, policy: salt for energy from gas to atom. [In]: Salt Review – Yearbook of Polish Salt Mining Association, 10-11.10.2013, Sopot: 86-87. ISSN 2300-9349.

2012

 • Jaworska, J., 2012 – Anhydrites from gypsum cap-rock of salt diapires. [In:] XVII International Salt Symposium QVS – Post-mining management of underground workings in salt deposits (abstract-Volume), 11-13.10.2012, Kraków-Wieliczka: 49-50.

2011

 • Jaworska, J., 2011 – Kwarce automorficzne występujące w czapach gipsowych wysadów solnych (Euhedral quartz crystals from gypsum cap-rock of diapirs).[In]: XVI International Salt Symposium Quo vadis sal – storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining (abstract-Volume), 13-14.10.2011, Toruń: 34-35.

2010

 • Jaworska, J., 2010 – Zawartość strontu w utworach czapy gipsowej wysadu solnego Wapna jako wskaźnik diagenezy siarczanów (The content of strontium in gypsum cap-rock of the Wapno Salt dome (Central Poland) as indicator of diagenesis in sulphates). [In:] XV International Salt Symposium Quo vadis sal (economic potential of polish salt mining-current state and directions of development (abstract-Volume), 21-22.10.2010, Świeradów Zdrój p. 50.

2009

 • Ratajczak, R., Jaworska, J., 2009 – Procesy ługowania na przykładzie wysadu solnego Wapna (Leaching processes – the case study of the Wapno salt Dome). [In:] XIV International Salt Symposium Quo vadis sal – Energy safety of Poland: Fuels/gas storage and safe waste disposal in rock salt deposits (perspectives from the Gdańsk region), 8-9.10.2009, Gdańsk-Jelitkowo. Przegląd Geologiczny, 57, 9: 784-785.
 • Jaworska, J., Wilkosz, P., Ratajczak, R., 2009 – Izotopy tlenu i siarki gipsów czapy solnej Mogilna (Oxygen and sulphur isotopes from gypsum cap rock of the Mogilno salt dome).[In:] XIV International Salt Symposium Quo vadis sal – Energy safety of Poland: Fuels/gas storage and safe waste disposal in rock salt deposits (perspectives from the Gdańsk region), 8-9.10.2009, Gdańsk-Jelitkowo. Przegląd Geologiczny, 57, 9: 785-786.

2007

 • Wilkosz, P., Burliga, S., Jaworska, J., Ratajczak, R., 2007 – Diagenetic alteration of gypsum cap rocks of the Mogilno and Wapno salt domes – preliminary results. 6th Conference on the Mechanical Behavior of salt, Understanding of THMC Processes in Salt Rocks, 22-25.05.2007, Hannover (Germany).
 • Jaworska, J., Ratajczak, R., 2007 – Karst phenomena on top of Wapno Salt Dome. Geo-Pomerania Conference. Joint Meeting PTG-DGG; Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform”. [In:] Schriftereihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, heft 53 (abstract-Volume), 24-26.09.2007, Szczecin p.127.

2006

 • Wilkosz, P., Burliga, S., Ratajczak, R., Jaworska, J., 2006 – Tectonic features within the Cap Rock of the Mogilno Salt Structure, Central Poland. Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. [In:] Geolines 20, 19-22.04.2006, Zakopane: 132-133.
 • Wilkosz ,P., Ratajczak, R., Jaworska J., 2006 – Rozpoznanie budowy tzw. czap gipsowych warunkiem bezpiecznej eksploatacji podziemnych wyrobisk w wysadach solnych (na przykładzie wysadów solnych „Mogilno” i „Wapno”). Przegląd Geologiczny, 54, 4: 308-309.

2000

 • Jaworska ,J., 2000 – Procesy zachodzące w czapach gipsowych na wysadach solnych. Streszczenia referatów OP PTG, 9: 152-157.

1999

 • Jaworska, J., 1999 – Projekt badań petrograficznych utworów czapy gipsowej na wysadzie soli w Wapnie. Streszczenia referatów OP PTG, 8: 120-123.


Artykuły

2018

 • Jaworska, J., Borowczyk, K., 2018 – Materiał magnetyczny w części nierozpuszczalnej soli wysadu Góra (otwór G-40) – najnowsze wynikii ich odniesienie do wcześniejszych prac. Magnetic particles in the insoluble material from Góra Salt Dome (G-40) – the latest results and their reference to previous works. Przegląd Solny. Salt Review 14: 70–76.
 • Jaworska, J., Siepak, M., 2018 – Polskie sole kamienne vs sole himalajskie – analiza porównawcza wybranych składników soli spożywczych. Polish rock salts vs Himalayan salts – comparative analysisof selected components of table salts. Przegląd Solny. Salt Review 14: 95–104.
 • Ruiz del Árbol Moro, M., Marciniak, A., Bednarczyk, J., Jaworska, J., 2018 – El Imperio más allá del limes: permanencias y cabios en el Barbaricum entre lis siglos I y IV d.C. [in:] XXXVI Coloquio del Girea. Presses Univesitaires de Franche-Comté; 455-469.

2017

 • Jaworska, J., 2017 – Casts of halite crystals in the Devonian dolomites of the Zachełmie Quarry. Przegląd Solny. Salt Review 13: 135–140.

2016

 • Jaworska, J., 2016 Selected petrological issues of the Gorleben salt dome cap rock. Z. Dt. Ges. Geowiss. (German J. Geol.), 167 (2/3): 211–225. DOI: 10.1127/zdgg/2016/0063.

2015

 • Jaworska, J., 2015 – Materiał magnetyczny w próbkach soli z wysadów solnych Góra i Wapno (Magnetic material contained in the salt samples from the Góra and Wapno salt domes). Przegląd Solny. Salt Review 11: 78–82.
 • Bednarczyk, J., Jaworska, J., Marciniak, A., Ruiz del Árbol Moro, M., 2015 – Ancient salt exploitation in the Polish lowlands: recent research and future perspectives: 103-121. [In:] Archaeology of Salt – Approaching an invisible past, Brigand R. & Olivier Welle O. (eds.). Sidestone Press, 228 pp.; ISBN: 978-908-89-0303-8.

2014

 • Toboła, T., Jaworska J., 2014 – Wstępne wyniki badań inkluzji w automorficznych kwarcach z nadkładu wysadu Wapna z otworu C1 (Preliminary results of fluid inclusions investigation in euhedral quartz crystals from overlying sediments of the Wapno Dome, C1 borehole). Przegląd Solny. Salt Reviev 10: 65-74.
 • Jaworska, J., Wachowiak, J. ,2014 – Wybrane zagadnienia z geologii złóż Dominikany-sprawozdanie z wyprawy naukowej PSGS (Selected issues of the deposit geology in the Dominican Republic: report from the research expedition of the PSMA). Przegląd Solny. Salt Reviev 10: 139-149.

2013

 • Jaworska, J., Nowak ,M., 2013 – Anhydrites from gypsum cap-rock of Zechstein salt diapirs. Przegląd Solny – Salt Review – Geology, Geophysics & Environment, 39, 3: 233–250. DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geol.2013.39.3.233; ISSN 0138-0947.

2012

 • Jaworska, J., 2012 – Crystallization, Alternation and Recrystallization of Sulphates: 465-490. [In]: Mastai Y. (ed.): Advances in Crystallization Processes. InTech, 656 pp.; ISBN 978-953-51-0581-7.
 • Jaworska, J., Wilkosz, P., 2012 – An oxygen and sulfur isotopic study of gypsum from the Mogilno Salt Dome cap-rock (Poland). Geological Quarterly, 56, 2: 249-250.

2010

 • Jaworska, J., Ratajczak, R., Wilkosz, P., 2010 – Definicja i elementy budowy tzw. Czapy gipsowej na przykładzie badań czap struktur olnych Wapna i Mogilna (Definition and structure of a cap-rock base on the investigations of Wapno and Mogilno salt Domes). Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Geologia, 36, 4: 492-505.
 • Jaworska, J., 2010 – An oxygen and sulfur isotopic study of gypsum from the Wapno Salt Dome. Geological Quarterly, 54, 1: 25-32.

2008

 • Jaworska, J., Ratajczak, R., 2008 – Budowa geologiczna struktury solnej Wapna w Wielkopolsce (Geological structure of the Wapno salt dome in Wielkopolska (western Poland). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 190: 1-69.

2006

 • Jaworska, J., 2006 – Pochodzenie stylolitów w gipsach z czapy wysadu solnego Wapna (Origin of stylolites in gypsum cap rock of Wapno Salt Dome (NW Poland). Przegląd Geologiczny, 54, 2: 166-169.

2004

 • Jaworska, J., 2004 – Automorficzne kryształy kwarcu z wysadu solnego Wapna. Przegląd Geologiczny, 52, 1: 64-68.

1997

 • Jaworska, J., 1997 – Wapień cechsztyński rejonu położonego na zachód od Radziądza (monoklina przedsudecka), Polska zachodnia. Geologos, 2: 215-228.