dr Wojciech Stawikowski

E-mail: wojst@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6007

adiunkt

Specjalność: skał metamorficznych, geologia strukturalna, geologia regionalna

Wojciech Stawikowski

Zainteresowania naukowe:

geologia obszarów metamorficznych; metamorfizm wysokociśnieniowy a rekonstrukcja ewolucji tektonometamorficznej orogenów; retrogresja skał wysokociśnieniowych; petrogeneza i deformacja gnejsów; migmatyzacja; ewolucja pasm kolizyjnych; rozwój orogenu waryscyjskiego; geologia regionalna Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sudeckiego; deformacje skał górnego płaszcza; geologia naftowa.

  .
Streszczenia

2019

 • Krzywiec, P., Popiela, A., Stawikowski, W., Stachowska, A., 2019 – Późnokredowo–kenozoiczna ewolucja wysadu solnego Szamotuł i jego otoczenia – wnioski z interpretacji danych sejsmicznych. Materiały konferencyjne: „Człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii”; 242-243.

2015

 • Jastrzębski M., Stawikowski W., Budzyń B., 2015 – The polyphase Variscan tectonometamorphism of the Goszów quartzites, the Orlica-Śnieżnik Dome. Proceedings of the 13th Meeting of the Central European Tectonic Group, Kadaň 22-25 IV 2015: 33.
 • Jastrzębski M., Stawikowski W., Budzyń B. 2015 – Petrology, geochronology and stratigraphy of the Młynowiec-Stronie Group, the Orlica-Śnieżnik Dome (the Sudetes). 22nd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Sandomierz. 08-11.10.2015. Mineralogia – Special Papers, 44, 53.
 • Machowiak K., Huber M., Jastrzębski M., Stawikowski W. Phosphates from Annopol (east Poland) – preliminary results of rare earth elements analysis. 22nd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Sandomierz. 08-11.10.2015. Mineralogia – Special Papers, 44, 67-69.

2014

 • Jastrzębski, M., Budzyń, B., Stawikowski, W., 2014 – Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif). Geologia Sudetica, 42: 33-34.
 • Budzyń, B., Jastrzębski, M., Stawikowski, W., 2014 – Late Devonian – Early Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif, Poland): evidence from Th-U-total Pb monazite dating. Geophysical Research Abstracts 16, EGU2014-4491.

2013

 • Jastrzębski, M., Stawikowski, W., Budzyń B., 2013 – Migmatization and regional-scale folding in the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif. Book of abstracts: 11th Central European Tectonic Group (CeTeG) Meeting , Vargesztes, 24-27 IV 2013: 24-25.
 • Kowal-Linka, M., Stawikowski, W., 2013 – Granat i turmalin jako wskaźniki pochodzenia materiału terygenicznego w środkowotriasowych skałach węglanowych z obszaru Opolszczyzny. Materiały z konferencji „Geologia morza. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Przeszłość kluczem do przyszłości”. Poznań, 7-9 XI 2013: 39-40

2012

 • Machowiak, K., Stawikowski, W., 2012 – The Baga-Gazriin Chuluu A-type granite – the problem of selection of appropriate dating technique. Mineralogia – Special Papers, 39: 110-112.
 • Machowiak, K., Stawikowski, W., 2012 – Preliminary geochemical characteristics of A-type granites from the Baga-Gazriin Chuluu pluton (Central Mongolia). Mineralogia – Special Papers, 40: 95-96.
 • Jastrzębski, M., Stawikowski, W. , 2012 – Migmatization and regional-scale folding in the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif: constraints from structural and metamorphic records of the Młynowiec Formation. Mineralogia – Special Papers, 40: 82-83.

2011

 • Nowak, M., Koziura, M., Stawikowski, W., 2011 – Petrographic and microstructural data on ultramafic xenoliths from the Muchowskie Hills (Lower Silesia – SW Poland). Mineralogia – Special Papers, 38: 148-150.

2009

 • Nowak, M., Stawikowski, W., 2009 – Peridotite xenoliths in basanites from Wołek Hill, Kaczawskie Mts., SW Poland – petrological data vs microstructural observations. Mineralogia – Special Papers, 35: 102.
 • Nowak, M., Stawikowski, W. Muszyński, A., 2009 – Sposoby wykorzystania stolika uniwersalnego w XXI wieku. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ”Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”, Warszawa, 18-19.05.2009. Przegląd Geologiczny, 57: 311-312.

2008

 • Stawikowski, W., 2008 – Felsic segregations within the eclogites of the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes. Mineralogia – Special Papers, 32: 151.
 • Stawikowski, W., Napieralska, M., 2008 – Peridotite xenoliths in the Neogene basaltoids from Wołek Hill (Sudetes, SW Poland) – microtextural characteristics in the context of deformational record. Proceedings of 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CeTeG), D. Štúr State Institute of Geology Publ., Bratislava: 128-130.

2006

 • Stawikowski, W., 2006 – The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes). Geolines, 20: 122-123.

2003

 • Stawikowski, W., Rhede, D. 2003 – The mineralogical diversity of felsic rocks at contacts with eclogites in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes. Geolines 16: 98-99.

2002

 • Stawikowski, W., 2002 – Contacts Between High-P Eclogites and Gneisses in the Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit, the West Sudetes. Geolines, 14: 84-86.
 • Stawikowski, W., 2002 – Eclogite lenses inside mylonitic orthogneisses in the Międzygórze unit. Geolines, 14:122.
Artykuły

2019

 • Jastrzębski, M., Budzyń B., Stawikowski W., 2019 – Cambro-Ordovician vs Devono-Carboniferous geodynamic evolution of the Bohemian Massif: Evidence from P–T–t studies in the Orlica–Śnieżnik Dome, SW Poland. Geological Magazine, 156 (3): 447-470.
 • Widera, M., Stawikowski, W., Uścinowicz G., 2019 – Paleogene-Neogene tectonic evolution of the lignite-rich Szamotuły Graben. Acta Geologica Polonica, 69 (3), 387-401.
 • Ajdanlijsky, G., Stawikowski, W., Tibuleac, P., 2019 – Regional Field Trips in the program of the AAPG student chapters from CE EUROPE. Geologia i Mineralni Resursy (Geology and Mineral Resources) 2019 (4-5): 2-4.
 • Ajdanlijsky, G., Stawikowski, W., Ghiță, C., Georgieva, T., 2019 – New international student initiative in Central and Eastern Europe. Geologia i Mineralni Resursy (Geology and Mineral Resources) 2019 (9-10): 16-18.

2017

 • Jastrzębski, M., Budzyń, B., & Stawikowski, W., 2017 – Cambro-Ordovician vs Devono-Carboniferous geodynamic evolution of the Bohemian Massif: Evidence from P–T–t studies in the Orlica–Śnieżnik Dome, SW Poland. Geological Magazine, 1-24. doi:10.1017/S0016756817000887
 • Benysek, M., Michalska, D., Fabisiak, E., Stawikowski W., 2017 – Analysis of charcoal and wood from Czarnówko site (Pomerania region, Poland): 14C dating versus relative chronology show consistent evidence of Wielbark culture presence. Radiocarbon, 59 (2): 45–60.

2016

 • Jastrzębski, M., Budzyń, B., Stawikowski, W., 2016 – Structural, metamorphic and geochronological record in the Goszów quartzites of the Orlica-Śnieżnik Dome (SW Poland): implications for the polyphase Variscan tectonometamorphism of the Saxothuringian Terrane. Geological Journal, 51: 455–479. DOI: 10.1002/gj.2647
 • Jastrzębski, M., Stawikowski, W., Budzyń, B., 2016 Wiek i ewolucja tektonometamorficzna grupy Młynowca-Stronia w metamorfiku Lądka-Śnieżnika, Sudety. III Kongres Geologiczny „Wyzwania polskiej geologii”; Wrocław. Tom Kongresowy, 115–118.

2014

 • Jastrzębski, M., Stawikowski, W., Budzyń, B., Orłowski, R., 2014 – Migmatization and large-scale folding in the Orlica–Śnieżnik Dome: Pressure–Temperature–time–deformation constraints on Variscan terrane assembly in the NE Bohemian Massif. Tectonophysics, 630: 54-74.
 • Żelaźniewicz, A., Budzyń, B., Ilnicki, S., Jastrzębski, M., Murtezi, M., Redlińska-Marczyńska, A., Stawikowski, W., Szczepański, J., 2014 – The CETeG 2014 excursion to crystalline basement of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes. Geologia Sudetica, 42: 125-136.

2013

 • Kowal-Linka, M., Stawikowski, W., 2013 – Garnet and tourmaline as provenance indicators of terrigenous material in epicontinental carbonates (Middle Triassic, S Poland). Sedimentary Geology, 291: 27-47.
 • Machowiak, K., Holtz, H., Stawikowski, W., Ciążela, J., 2013 – Role of water on fractionation processes and trace element distribution in A-type granites: the example of the Baga Gazriin Chuluu granites (Central Mongolia), Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen 190/2: 197-219.

2012

 • Machowiak, K., Stawikowski, W., 2012 – The Baga-Gazriin Chuluu A-type granites of Central Mongolia compared with other igneous bodies nearby: a geochemical approach. Geological Quarterly, 56: 455-472.
 • Machowiak, K., Stawikowski, W., Achramowicz, S., 2012 – Late Triassic 40Ar–39Ar ages of the Baga-Gazryn Chuluu granites (Central Mongolia). Journal of Geosciences, 57: 173-188.

2011

 • Stawikowski, W., 2011 – Zarys współczesnego stanu wiedzy o pozycji i budowie tektonicznej obszaru Mongolii. [In:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 121-136.

2009

 • Stawikowski, W., 2009 – Eklogity – świadkowie wielkiej kolizji. Sudety, 94: 38-39.

2007

 • Stawikowski, W., 2007 – Geochemistry of post-eclogitic amphibolites from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes). Mineralogia Polonica Special Papers, 31: 259-264.

2002

 • Pilski, A. S., Stawikowski, W., 2002 – Na niebie i na ziemi. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Toruniu: 1-6.

2001

 • Stawikowski, W. 2001 – Strefy kontaktowe kontaktowe eklogitów i gnejsów w jednostkach Gierałtowa i Śnieżnika (kopuła orlicko-śnieżnicka). Przegląd Geologiczny, 49: 153–160.
Recenzje wydawnictw

2020

 • Stawikowski, W., 2020 – Transform plate boundaries and fracture zones (J.C. Duarte ed.). Geologos, 26 (2): 175-177.
 • Stawikowski, W., 2020. Problems and solutions in structural geology and tectonics (Eds. A. Billi & A. Fagereng). Geologos, 26 (3): 247-249.

2018

 • Stawikowski, W., 2018. Petroleum Geoscience by K. Bjoerlykke. From sedimentary environments to rock physics. (2nd edition) – book review. Geologos 24 (3): 253-254.

2017

 • Stawikowski, W., 2017. Structural Geology (2nd ed.) by H. Fossen – book review, Geologos 23 (2): 139-140.

2014

 • Stawikowski W., 2014book review ‘Mid-ocean ridges’ by R. Searle, Geologos, 20: 49-51.
 • Stawikowski W., 2014book review ‘Essentials of igneous and metamorphic petrology’ by B.R. Frost & C.D. Frost, Geologos, 20: 232-233.

2013

 • Stawikowski W., 2013 – book review ‘Orogenesis – the making of the mountains’by M.R.W. Johnson & S.L. Harley, Geologos 19: 252-255.