dr hab. Ditta Kicińska

E-mail: kicinska@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6021

assistant professor

Specialization: cave geology, mineralogy and petrology of cave deposits, physical and regional geology

DittaA

Scientific interests:

genesis and evolution of the Carpathian, the Dinarides and the Northern Calcareous Alp cave system

 

Abstracts

2023

 • Kicińska, D., Pawlak, J., Stienss, J., Najdek, K., Sierpień, P., Błaszczyk, M. & Hercman, H., 2023 – Pochodzenie klastycznych osadów jaskiniowych z wybranych jaskiń Gór Prokletije na podstawie składu mineralnego i datowań nacieków. Materiały 57. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Lewin Kłodzki 12-15.10.2023, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 13.
 • Kicińska, D., Stasiewicz, A. & Waszak, H., 2023 – 50-lecie Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego (WNGiG UAM). Materiały 57. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Lewin Kłodzki 12-15.10.2023, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 14-15.

2021

 • Kicińska, D., Barabach, J., Filipiak, M., Najdek, K., Palińska, Z., Piękniewska, A., Rachlewicz, G. & Szczuciński, W., 2021 – Jaskinie lodowe w Górach Prokletije, Czarnogóra. Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Bartkowa 14-17.10.2021, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 58.
 • Kicińska, D., Pawlak, J., Stienss, J., Sierpień, P., Błaszczyk, M. & Hercman, H., 2021 – Ewolucja i wiek systemów jaskiniowych w Górach Prokletije, Czarnogóra. Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Bartkowa 14-17.10.2021, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 59.
 • Palińska, Z., Rachlewicz, G., Barabach, J., Kicińska, D. & Szczuciński, W., 2021 – Lód w wybranych jaskiniach Tatr Polskich – ewolucja i stan wobec zmian klimatycznych. Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Bartkowa 14-17.10.2021, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 69.
 • Łada, A., Kicińska, D., Najdek, K. & Palińska, Z., 2021 – Eksploracja jaskiń w Górach Prokletije, Czarnogóra. Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Bartkowa 14-17.10.2021, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 66.

2019

 • Kicińska, D., 2019 – Pochodzenie osadów klastycznych z jaskiń masywu Hoher Göll (Północne Alpy Wapienne) w świetle nowych danych. Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Szczawnica 10-13.10.2019, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 51.

2017

 • Kicińska, D. & Najdek, K., 2017 – Ice caves of the Prokletije Mountains (Montenegro). Aragonit, 22/2: 77.
 • Błaszczyk, M., Hercman, H., Pawlak, J., Gąsiorowski, M., Matoušková, Š., Aninowska, M., Kicińska, D. & Tyc, A., 2017 – Oxygen isotopic stratigraphy as a tool for chronology establishing of early and middle Pleistocene speleothems – a case study from Głęboka Cave (Kraków-Częstochowa Upland, Poland). Aragonit, 22/2: 67.
 • Bella, P., Gradziński, M., Hercman, H. & Kicińska, D., 2017 – Jaskinie Tatr: geneza, ewolucja i wiek. Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Zakopane 5-8.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 42-45.
 • Kicińska, D., Hercman, H. & Najdek, K., 2017 – Ewolucja jaskiń w zlewni Bystrej (Tatry Zachodnie) na podstawie form korozyjnych, osadów klastycznych i datowań nacieków jaskiniowych metodą uranowo-torową.  Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Zakopane 5-8.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 67.
 • Kicińska, D., Ciszewski, A. & Wierzbowski, M., 2017 – Taternictwo jaskiniowe w Tatrach. Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Zakopane 5-8.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 65.

2016

 • Błaszczyk, M., Hercman, H., Pawlak, J., Gąsiorowski, M., Aninowska, M., Kicińska, D., Tyc, A., 2016 – Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych dolnego i środkowego plejstocenu na podstawie badań izotopowych i analiz mikrofacjalnych polewy z Jaskini Głębokiej (Jura Krakowsko-Częstochowska). Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Chęciny 20-23.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 100.

2015

 • Błaszczyk, M., Hercman, H., Aninowska, M., Kicińska, D., Gąsiorowski, M., Pawlak, J. & Tyc, A., 2015 – Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiska w rejonie Jaskini Głębokiej na podstawie badań izotopowych nacieków. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Załęcze Wielkie 22-25.10.2014, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków: 79.

2014

 • Kicińska, D., Hercman, H., 2014 – Pierwsze datowania nacieków jaskiniowych metodą uranowo-torową w Górach Prokletije (Czarnogóra). Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego, 16-19.10.2014, Kletno: 75.

2013

 • Kicińska, D., Hercman, H., Nowicki, T., Głazek, J., 2013 – Wpływ krasu na rozwój dolin tatrzańskich. Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, 17-20.10.2013, Olsztyn: 48-49.
 • Kicińska, D., 2013 – Preliminary studies on corrosive forms and clastic deposits in the Śnieżna Cave (the Tatra Mts., Poland). Proceedings of 16th International Congress of Speleology, 21-28.07.2013, Brno, 3: 194-195.
 • Kicińska, D., 2013 – 16. Międzynarodowy Kongres Speleologiczny. Jaskinie, 71: 4.
 • Kicińska, D., Hercman, H., 2013 – Evolution of the Bystra Valley caves based on corrosive forms, clastic deposits and U-series dating of speleothems (the Tatra Mts, Poland) . Mat. Konferencji IsoG 2013 – 2013 – Environmental geochemistry, methods, trends, questions, 13-15.03.2013, Warszawa: 35-36.
 • Kicińska, D., 2013 – Caving organisations in Poland. [In]: Kicińska D., (ed.), Polish Caving 2009-2013. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Pracownia Kreatywna Bezliku, Kraków: 7.
 • Kicińska, D., Najdek, K., 2013 – Prokletije 2009-2013. In: Kicińska D., (ed.), Polish Caving 2009-2013. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Pracownia Kreatywna Bezliku, Kraków: 32-34.
 • Kicińska, D., 2013 – Szczelina Chochołowska. Tatry, 3 (45): 31.
 • Kicińska, D., Najdek, K., 2013 – Cave exploration of the Belič massif in the Prokletije Mountains (Montenegro). Proceedings of 16th International Congress of Speleology, 21-28.07.2013, Brno, 2: 165-167.

2011

 • Gąsiorowski, M., Sienkiewicz, E., Hercman, H., Gradziński, M., Kicińska, D., 2011 – Was Medieval Warm Period as warm as today? – climate changes of the last millennium recorded in the Tatra lakes (Carpathians) with additional data from cave ice. 5th International Limnogeological Congress, Programme and abstracts volume: 130.
 • Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M., Kicińska, D., 2011 – Dating of cave ice from the Tatra Mountains (Poland, Western Carpathians) and its palaeoclimatric significance. Climate Changes – the Karst Record 6: 58.

2010

 • Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M., Kicińska, D., 2010 – Wiek lodu z Jaskini Lodowej w Ciemniaku w świetle wyników datowania radiowęglowego. Mat. 44. Sympozjum Speleologicznego, 8-10.10.2010, Wisła: 45.
 • Kasza, A., Kicińska, D., Najdek, K., 2010 – Jaskinie i zjawiska krasowe w Górach Prokletije (Czarnogóra). Mat. 44. Sympozjum Speleologicznego, 8-10.10.2010, Wisła: 46.
 • Kicińska, D., 2010 – Rozwój jaskiń tatrzańskich w ujęciu „modelu czterech stadiów”. IV Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Streszczenie prac. Wyd. TPN, PTPNoZ, 14-16.10.2010, Kraków: 79.
 • Ciszewski, A., Kicińska, D., Paszczak, A., Xięski, P., 2010 – Wpływ działalności wspinaczkowo-jaskiniowej na przyrodę Tatr. IV Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Streszczenie prac. Wyd. TPN, PTPNoZ, 14-16.10.2010, Kraków: 122.
 • Kicińska, D., 2010 – Jaskinie na sprzedaż. Taternik, 2: 21-22.

2009

 • Kicińska, D., 2009 – Profesor Jerzy Głazek (1936-2009). Mat. 43. Sympozjum Speleologicznego, 16-18.10.2009, Zamość: 60-61.
 • Gajewska, A., Kicińska, D., 2009 – Caving in Poland. [In:] Gradziński, M., Kicińska, D., Szelerewicz M. (eds): Polish Caving 2005-2009. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Firma Rysunkowa Szelerewicz, Kraków: 6.
 • Biegała N., Kicińska D., Najdek K., 2009 – Prokletije (Bjeskhet e Namuna) 2006-2009. [In:] Gradziński, M., Kicińska, D., Szelerewicz M. (eds): Polish Caving 2005-2009.Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Firma Rysunkowa Szelerewicz, Kraków: 24-26.

2007

 • Celejowska, P., Głazek, J., Jędrysek, M. O., Kicińska, D., Stolarczyk, S., Szynkiewicz, A., Zieliński M., 2007 – Badania składu izotopowego tlenu w warstwach lodowca Jaskini Lodowej w Ciemniaku (Tatry). Mat. 41. Sympozjum Speleologicznego, 18-21.10.2007, Kletno: 40.
 • Głazek, J., Kicińska, D., 2007 – Karst development in periodically glaciated mountains, a case study in the Tatra Mountains (Carpathians, Poland). Guidebook & Abstract, Karst and Cryokarst, 25th Speleological School, 8th Glackipr Symposium, Sosnowiec – Wrocław, Poland: 88-89.
 • Kicińska, D., Najdek, K., 2007 – Prokletije – Góry Przeklęte. Jaskinie, 1, 46: 20-22.

2005

 • Bella, P., Bosák, P., Głazek, J., Hercman, H., Kicińska, D., Nowicki, T., Pavlarcik, S., Pruner, P., 2005 – The antiquity of the famous Belianska Cave (Slovakia). Proc. 14th Intenational Congress of Speleology, 21-28.08.2005, Kalamos: 144-145.
 • Głazek, J., Hercman, H., Kicińska, D., Nowicki, T., 2005 – Evolution of Lodowe Spring Cave System in the Western Tatra Mts. (Poland). Proc. 14th Intenational Congress of Speleology, 21-28.08.2005, Kalamos: 145-146.
 • Hercman, H., Bella, P., Gradziński, M., Kicińska, D., Sujka, G., 2005 – Depozycja osadów w dolnych poziomach jaskiń Demianowskich w świetle datowań metodą uranowo – torową. Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, PTP im. M. Kopernika, 7-10.10.2005, Starbienino: 29.
 • Kicińska, D., 2005 – Osady klastyczne w jaskiniach masywu Hoher Göll (Północne Alpy Wapienne). Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, PTP im. M. Kopernika, 7-10.10.2005, Starbienino: 33.
 • Kicińska, D., Głazek, J., 2005 – Minerały ciężkie w osadach Jaskini Bielskiej. Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, PTP im. M. Kopernika, 7-10.10.2005, Starbienino: 34.
 • Pura, D., Gradziński, M., Kicińska, D., Urban, J., 2005 – Uwagi o genezie jaskiń zachodniej części Gór Sokolich. Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, PTP im. M. Kopernika, 7-10.10.2005, Starbienino: 40.

2004

 • Kicińska, D., 2004 – Kenozoiczna ewolucja podziemnej cyrkulacji wód krasowych w Tatrach Zachodnich. Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, 7-10.10.2004, Zakopane: 51-52.
 • Fryś, P., Gradziński, M., Kicińska, D., 2004 – Nowe dane dotyczące genezy Jaskini Miętusiej Wyżniej. Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, 7-10.10.2004, Zakopane: 40.
 • Kicińska, D., 2004 – Estawela – co to jest i skąd ta nazwa?. Estawela Biuletyn Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, Poznań: 3-5.

2001

 • Urban, J., Kicińska, D., 2001 – O pożytkach naukowych z obserwacji piasków wypełnień krasowych. 35. Sympozjum Speleologicznego PTP im. M. Kopernika, Bartkowa 26-28.10.2001, 26-28.10.2001, Kraków: 45-46.

2000

 • Gradziński, M., Kicińska, D., 2000 – Nowe poglądy dotyczące genezy Jaskini Czarnej. Mat. 34. Sympozjum Speleologicznego PTP im. M. Kopernika, 20-22.10.2000, Kościelisko: 37.
 • Kicińska, D., 2000 – Kenozoiczna ewolucja cyrkulacji wód krasowych z zachodniej części systemu Lodowego Źródła. 34 Sympozjum Speleologicznego PTP im. M. Kopernika, 20-22.10.2000, Kościelisko: 42.
 • Kicińska, D., 2000 – Reconstruction of paleocurrents in caves of the Lodowe Spring system the basis of scallops and analyses of heavy minerals. Guidebook & Abstracts, Climate Changes – The Karst Record II, ING PAN, ING UJ, 30.07.-4.08.2000, Kraków: 74.
 • Hercman, H., Kicińska, D., 2000 – The karst system of the Bystra Valley. Climate Changes – The Karst Record II. Post-Conference Excursion Poland & Slovakia, 18-19.

1998

 • Kicińska, D., Erm, M., Rysiecki, Z., 1998 – Wstępne obserwacje geologiczne nad rozwojem krasu w masywie Hoher Göll w Salzburgskich Alpach Wapiennych (Austria). 32. Sympozjum Speleologicznego PTP im. M. Kopernika, 23-25.10.1998, Kamień Śląski: 57-58.

1997

 • Kicińska, D., 1997 – Reconstruction of paleoccurents in caves of the Bystra Valley (Tatra Mts, Poland), on the basis of scallops and deposites analyses. Proc. 12th Intern. Congr. Speleology, 10-17.08.1997, La Chaux-de-Fonds, 1: 168.
 • Głazek, J., Hercman, H., Kicińska, D., Koszela, S., Nowicki, T., 1997 – Międzynarodowa wyprawa „Svartisen” (Północna Norwegia). Streszczenia referatów OP PTG, 6: 5-16.
 • Kicińska, D., Nowicki, T., 1997 – Wyżyna tysiąca avenów. Jaskinie, 6: 15-16.

1996

 • Kicińska, D., 1996 – Analiza osadów jaskiniowych jako źródło danych o kierunkach paleocyrkulacji podziemnej. Materiały 30. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, 18-20.10.1996, Kielce: 28-29.

1995

 • Kicińska, D., 1995 – Rekonstrukcja kierunków cyrkulacji podziemnej na podstawie form korozyjnych i analizy osadów jaskiniowych w zlewni Bystrej, Tatry. I Ogólnopolska Konferencja Przyroda TPN a Człowiek, 6-9.10.1995, Zakopane.
 • Kicińska, D., 1995 – Rekonstrukcja kierunków cyrkulacji podziemnej na podstawie form korozyjnych i analizy osadów jaskiniowych w zlewni Bystrej, Tatry. Materiały 29. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, 20-22.10.1995, Zakopane: 10-11.
 • Głazek, J., Hercman, H., Kicińska, D., Koszela, S., Nowicki, T., 1995 – Międzynarodowa wyprawa „Svartisen” (Północna Norwegia). Materiały 29. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, 20-22.10.1995, Zakopane: 6-7.


Papers

2024

 • Kicińska, D., Najdek, K. & Łada, A., 2024 – Caves and Karst of the Prokletije Mountains. [In]: Barović, G. (ed.), Speleology of Montenegro, Springer Nature, 157–192.

2023

 • Kicińska, D., Pawlak, J. & Stienss, J., 2023 – An attempt to identify source areas of clastic deposits from selected caves of the Prokletije Mountains (Montenegro): a mineralogical and U-series geochemistry approach. International Journal of Speleology, 52(2), 109122. https://doi.org/10.5038/1827-806X.52.2.2473
 • Kicińska, D., Michniewicz, J. & Kubiak, M., 2023 – Manganese pebbles from Hochschartehöhlesystem (the Hoher Göll Massif, Austria): insight into potential genesis and provenance. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92: 211–223. doi.org/10.14241/asgp.2023.06
 • Barabach, J., Szczuciński, W., Kicińska, D., Palińska, Z. & Rachlewicz, G., 2023 – Jaskinia Lodowa w Ciemniaku (Ice Cave in Ciemniak), Western Tatra, Poland – over a century-long investigations of climate warming-caused degradation of subterranean ice mass. Geographia Polonica, 96 (4): 405430. https://doi.org/10.7163/GPol.026
 • Kicińska, D. & Stasiewicz, A., 2023 – Historia i działalność Sekcji Speleologii SKNG UAM. Geoprzestrzeń, 76: 117126.

2021

 • Kicińska, D., 2021 – Origin of fine-grained clastic sediments in caves of the Hoher Göll massif (the Northern Calcareous Alps, Austria). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 4: 363–373. doi.org/10.14241/asgp.2021.19.

2018

 • Błaszczyk, M., Hercman, H., Pawlak, J., Gąsiorowski, M., Matoušková, Š., Aninowska, M., Kicińska, D. & Tyc, A., 2018 – Low to Middle Pleistocene paleoclimatic record from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland) based on isotopic and calcite fabrics analyses. Geochronometria, 45 (2018): 185–197.
 • Barović, G., Kicińska, D., Mandic, M. & Mulaomerović, J., 2017 – Ice caves of Montenegro and Bosnia and Herzegovina. [In]: Persoiu, A. & Lauritzen, S.-E. (eds), Ice caves, Elsevier, 263–284.

2017

 • Kicińska, D., Hercman, H. & Najdek, K., 2017 – Evolution of the Bystrej Valley caves (Tatra Mts, Poland) based on corrosive forms, clastic deposits and U-series speleothem dating. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87 (1): 101–119. https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/article/view/25789/17626
 • Corradini, M., Guedeney, E. D., Echevarría, E., Hernández, J. H., Kicińska, D., Kiełkowska, M., Kiełkowski, J., Kwiatkowski, A. & Ronikier, M., 2017 – Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu, Tom VII. Suplement, Słownik, Indeks. In: Kiełkowska, M. & Kiełkowski, J. (eds), Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu, . Wydawnictwo Stapis, 1123 pp.
 •  Kicińska, D., 2017 (ed.) – Polish Caving 2013-2017. Published on the occasion of the 17th International Congress of Speleology. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Pracownia Kreatywna Bezliku, Kraków: ISBN 978-83-930259-6-1, 50 pp.
 • Gradziński, M., Kicińska, D., 2017 – Caves in Poland. [In]: Kicińska D., (ed.), Polish Caving 2013-2017. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Pracownia Kreatywna Bezliku, Kraków: 4–6.
 • Szczygieł, J. & Kicińska, D., 2017 (eds) – Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego. Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Zakopane 5-8.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków, ISBN 978-83-933874-2-7, 99 pp.
 • Barczyk, G. & Kicińska, D., 2017. Współczesne problemy hydrogeologiczno-krasowe systemu Wywierzyska Chochołowskiego. Sesja terenowa A.  Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Zakopane 5-8.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków, 8–14.
 • Szczygieł, J., Barczyk, G., Kicińska, D. & Hercman, H., 2017. Ewolucja systemu krasowego oraz procesy neotektoniczne Doliny Bystrej. Sesja terenowa D. Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Zakopane 5-8.10.2017, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków, 31–38.

2015

 • Szczygieł, J., Gaidzik, K. & Kicińska, D., 2015 – Tectonic control of cave development: a case study of the Bystra Valley in The Tatra Mts., Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85 (2): 387-404.
 • Kicińska, D., Stefaniak, K. & Szynkiewicz, A., 2015 (eds) – Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego. Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, Załęcze Wielkie 22-25.10.2014, Sekcja Speleologiczna PTP Kraków, ISBN 978-83-933874-5-8, 140 pp.
 • Szczygieł, J., Gradziński, M., Pavlarčik, S., Holúbek, P., Kicińska, D., Barczyk, G., Dąbrowska, K. & Michalec, V., 2015. Jaskinie i zjawiska krasowe, mapa 1. [In:] Dąbrowska, K. & Guzik, M. (eds.), Atlas Tatr, Przyroda Nieożywiona, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Szczygieł, J., Gradziński, M., Holúbek, P., Kicińska, D., Barczyk, G. & Dąbrowska, K., 2015. Jaskinie i zjawiska krasowe masywu Czerwonych Wierchów, mapa 2. [In:] Dąbrowska, K. & Guzik, M. (eds.), Atlas Tatr, Przyroda Nieożywiona, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.

2014

 • Kicińska, D., 2014 – Jaskinie. [In:] Choiński A. i Pociask-Karteczka J. (eds), Morskie Oko – przyroda i człowiek. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane: 146-157.

2013

 • Kicińska, D., 2013 – Jaskinie i zjawiska krasowe. Jura na bursztynowym szlaku – geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej. Wyd. Gmina Wieluń, 25-29.
 • Gradziński, M., Hercman, H., Kicińska, D., Postawa, T., Pura, D., Szczygieł, J., Tyc, A., Urban, J., 2013 – Kras i jaskinie rezerwatu przyrody Sokole Góry. Sesja terenowa C. Materiały 47. Symp. Speleologicznego, Olsztyn: 21-29.
 • Kicińska, D., 2013 (ed.) – Polish Caving 2009-2013. Published on the occasion of the 16th International Congress of Speleology. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Pracownia Kreatywna Bezliku, Kraków: ISBN 978-83-930259-2-3, 1-44.
 • Gradziński, M., Kicińska, D., 2013 – Caves in Poland. [In]: Kicińska D., (ed.), Polish Caving 2009-2013. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Pracownia Kreatywna Bezliku, Kraków: 4–6.

2011

2010

2009

 • Gradziński, M., Hercman, H., Kicińska, D., Barczyk, G., Bella, P., Holúbek, P., 2009 – Kras tatrzański – rozwój wiedzy w ostatnich trzydziestu latach. Przegląd Geologiczny, 57, 8: 674-685. http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_08_46.pdf
 • Kicińska, D., Bella, P., Bosak, P., Hercman, H., Pavlarcik, S., 2009 – Trias i jura jednostki na wschodnim zakończeniu Tatr, zjawiska krasowe. [In:] Gaździcki, A., Kicińska, D., Michalik, J., Pavlarcik, S., Rychliński, T.: Mat. Konferencyjne, LXXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska: 86-89.
 • Gradziński, M., Kicińska, D., Szelerewicz, M., 2009 (eds) – Polish Caving 2005-2009. Published on the occasion of the 15th International Speleological Congress. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Firma Rysunkowa Szelerewicz, Kraków: 1-44. ISBN 978-83-922272-5-0.
 • Gradziński, M., Kicińska, D., 2009 – Caves in Poland. [In:] Gradziński. M., Kicińska, D., Szelerewicz M. (eds): Polish Caving 2005-2009. Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (Caving Commision of Polish Mountaineering Association). Wyd. Firma Rysunkowa Szelerewicz, Kraków: 3–5.
 • Kicińska, D., 2009 – La protection des grottes en Pologne. EcoKarst, 76: 8-10.

2008

2007

 • Bella, P., Bosák, P., Głazek, J., Hercman, H., Kadlec, J., Kicińska, D., Komar, M., Kučera, M., Pruner, P., 2007 – Datovanie výplní Belianskej Jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy. Aragonit 12: 127-128.

2006

 • Fryś, P., Gradziński, M., Kicińska, D., 2006 – Development of Miętusia Cave, Western Tatra Mountains, Poland. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovakia), XLIV, Liptovský Mikuláš: 55-69.

2005

 • Kicińska, D., 2005 – Reconstruction of paleoflow in the west part of Lodowe Spring Cave System. Kras i Speleologia, Katowice 11 (4): 106-124.
 • Gradziński, M., Kicińska, D., Nowicki, T., 2005 – Jaskinie tatrzańskie – spojrzenie geologa. Tatry, 11: 46–48.

2004

 • Bac-Moszaszwili, M., Barczyk, G., Baryła, J., Głazek, J., Gradziński, M., Jach, R., Kicińska, D., Motyka, J., 2004 – Przewodnik sesji terenowych. Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane: 9-30.

2002

 • Gradziński,, Kicińska, D., 2002 – Morphology of Czarna Cave and its significance for the geomorphological development of Kościeliska Valley (Western Tatra Mts). Annales Soc. Geol. Pol., Kraków 72: 255-262. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/72_3_255_262.pdf
 • Kicińska, D., 2002 – Jaskinia Goryczkowa. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Kondratowej, Bystrej, Goryczkowej, Kasprowej, Jaworzynki oraz jaskinie Polskich Tatr Wysokich. Wyd. PTPNoZ i TPN, 10: 94-97.

2000

 • Bella, P., Bosák, P., Głazek, J., Gradziński, M., Hercman, H., Kadlec, J., Kępińska, B., Kicińska, D., Madeyska, T., Pruner P., 2000 – Post-Conference Excursion Poland & Slovakia. Climate changes: The Karst Record II, Kraków: 1-32.

1997

 • Głazek, J, Hercman, H., Kicińska, D., Koszela, S., Nowicki, T., 1997 – Międzynarodowa wyprawa „Svartisen 1995” (Północna Norwegia). Streszczenia referatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Oddział Poznański, 6: 5-16.
 • Dąbrowski, S. , Trzeciakowska, M., Kicińska, D., 1997 – Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Swarzędz, PIG.
 • Dąbrowski, P., Kicińska, D., Ratajczak, R., 1997 – Badania litologiczno-petrograficzne osadów kenozoicznych dla arkusza Wieluń SMGP 1:50 000 (maszynopis). Archichum Instytutu Geologii, UAM, Poznań.