mgr Łukasz Grzybowski

E-mail: lukgrz2@amu.edu.pl
doktorant

Specjalność: geologia złóż soli, tektonika solna, geologia górnicza

Zdjęcie

Zainteresowania naukowe: budowa geologiczna i ewolucja wysadów solnych, interpretacja danych geofizycznych, projektowanie otworów wiertniczych, magazynowanie substancji użytecznych w strukturach solnych, modelowanie geologiczne złóż soli, otworowe górnictwo solne, własności mechaniczne skał ewaporatowych

Streszczenia

2020

 • Grzybowski, Ł., Krzywiec, P., 2020 – Salt tectonics versus delamination of the supra-salt cover during extension and compression-3D geometry and Mesozoic evolution of the Goleniów salt structure, NW Poland. In EGU General Assembly Conference Abstracts (p. 9863).
 • Krzywiec, P., Grzybowski, Ł., 2020 – From Late Permian extension to Late Cretaceous compression: an overview of salt tectonics within the Polish Basin, MedSalt Final Symposium, 25-27 February 2020, Piran (Slovenia).

2019

 • Grzybowski, Ł., Krzywiec, P., 2019 – Analysis of the evolution of the Goleniów salt diapir in the Mesozoic – preliminary results. AAPG GTW Euroasian Mature Salt Basins Workshop. Kraków 16-17 April 2019

2018

 • Krzywiec, P., Grzybowski, Ł., Stachowska, A., 2018 – “Salty” versus “non-salty” inversion tectonics and its control on depositional systems – Late Cretaceous evolution of the Polish Basin. GSA Penrose conference “Advances in salt tectonics: observations, applications, and perspective: In honor of Martin P.A. Jackson”, 11-16.02.2018At: Ein Boqeq, Israel.

2014

 • Grzybowski Ł., 2014 – Modelowanie geologiczne 3D wysadów solnych – możliwości i przykłady. XIX Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal. Wągrowiec 2014.

2012

 • Grzybowski, Ł., Wilkosz, P., Saj, A., Czemerzyńska, A., 2012 – Przydatność wysadu solnego Goleniów dla lokalizacji podziemnego magazynu gazu. XVII Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal. Kraków 2012.

2010

 • Tadych, J., Grzybowski, Ł., Drogowski, J., Enghardt, J., Kleczar, M., Bornemann, O., 2010 – Interpretacja geologiczna wyników badań georadarem otworowym wysadów Góra i Mogilno. XV Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal. Świeradów-Zdrój 2010.
Artykuły

2015

 • Grzybowski, Ł. 2016 – Górnictwo solne w Bośni i Hercegowinie oraz wybrane walory geoturystyczne rejonu Bałkanów – sprawozdanie z wyjazdowego seminarium naukowego PSGS. Przegląd Solny, 12.

2012

 • Wilkosz, P., Burliga, S., Grzybowski, Ł., Kasprzyk, W., 2012 – Comparison of internal structure and geomechanical properties in horizontally layered Zechstein rock salt. Mechanical Behavior of Salt, 7, 89-96.

2009

 • Czapowski, G., Tomassi-Morawiec, H., Tadych, J., Grzybowski, Ł., Sztyrak, T., 2009 – Geochemia bromu i wykształcenie utworów solnych cechsztynu w wybranych otworach wiertniczych w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia. Geologia/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 35, 287-305.
 • Czapowski, G., Tomassi-Morawiec, H., Tadych, J., Grzybowski, Ł., Sztyrak, T., 2009 – Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w wybranych otworach wiertniczych. Przegląd Geologiczny, 57(6), 494-503.

2008

 • Grzybowski, Ł., Wilkosz, P., Flisiak, D., 2008 – Mechanical properties of rock salt from the Mogilno salt dome. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24(3/2), 141-157.