mgr Marta Węcławska

E-mail: marta.weclawska@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6002

doktorant

Specjalność: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza

Zdjęcie

Zainteresowania naukowe:

Streszczenia
Artykuły

2020

  • Węcławska, M., 2020 – Pigment Mineralogy, Chemical Composition and Stratigraphy of Wall Paintings in the Church in Włościejewki, Poland. Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 63:163–173.

2019

  •  Węcławska, M., Dzwoniarek-Konieczna M., 2019 (red.) – Człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 258, ISBN 978-83-7986-213-9.
  • Węcławska, M., Dzwoniarek-Konieczna, M., 2019 – Archeometria w Zakładzie Geologii Dynamicznej i Regionalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Węcławska M., Dzwoniarek-Konieczna M., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 203-214, ISBN 978-83-7986-213-9.
  • Dzwoniarek-Konieczna, M., Węcławska, M., 2019 – 50 lat pracy naukowej Prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa, Węcławska M., Dzwoniarek-Konieczna M., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 21-28, ISBN 978-83-7986-213-9.