dr hab. Małgorzata Szczepaniak

 

E-mail: kasprzak@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6004

Profesor UAM

Specjalność: archeometria, skały okruchowe, geologia  dynamiczna i regionalna

Szczepaniak M. 2

Zainteresowania naukowe:

archeometria i geoarcheologia; geologia regionalna Wielkopolski i Dolnego Śląska; skały klastyczne w szczególności arenity; katodoluminescencja i jej zastosowanie głównie w odniesieniu do piaskowców kwarcowych; materiały budowlane w architekturze, procesy ich niszczenia oraz artefakty kamienne ze stanowisk archeologicznych z terenu Wielkopolski.

 

Streszczenia

2018

 • Szczepaniak, M., Żurakowska, M., Michalska, D. 2018 – Stone from cultural heritage in different environmental conditions – petrography and SEM-EDS analysis. Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the petrology group of the mineralogical society of Poland, 25-28 październik 2018, Brunów, Polska.

2017

 • Czernik, J., Michalska, D., Goslar, T., Mrozek-Wysocka, M., Szczepaniak, M., 2017 – Anthropogenic carbonates in chemical pretreatment. Influence of preparation on mortars dating. AMS-14 The 14th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, 12-18 sierpnia 2017 r., Ottawa, Kanada

2016

 • Michalska, D., Dzwoniarek-Konieczna, M., Szczepaniak, M., 2016 – Charcoal from different environmental conditions in methodological aspect of dating. [In:] 41st International Symposium on Archaeometry, Book of Abstracts. Zacharias N, Palamara, E. (eds), Kalamata: Lab of Archaeometry, University of the Peloponnese, ISBN 978-618-80277-2-5
 • Gontaszewska, A., Szczepaniak, M., Michalska, D., 2016 – On the problem of the age of organic deposits from Słubice (W Poland). Geochronometria. Conference Abstracts Series, 1: 67-68.
 • Szczepaniak, M., Marcinkowsk,i M. 2016 – Geoarcheologia wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie koło Wrześni. [In:] Wyzwania Polskiej Geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny. Wojewoda J. (red), Wrocław: 381-383. ISBN 978-83-942304-2-5
 • Szczepaniak, M. 2016 – Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach kredowych synklinorium północnosudeckiego. [In:] Granice sedymentologii, Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS, Olszewska-Nejbert D, Filipek A, Bąbel M, Wysocka A (eds), Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW, Warszawa: 131, ISBN 978-83-945216-0-8

2014

 • Michalska, D., Czernik, J., Szczepaniak, M., Sikorska, M., 2014 – Verification of cathodoluminescence application in process of mortars selection for radiocarbon dating. AMS-13. The Thirteenth International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, August 24th−29th, 2014, Aix – Marseille University – Montperrin Campus, Programme and Abstracts Handbook, Aix en Provence, Francja: 304.

2013

 • Michalska, D., Szczepaniak, M., Krzyszowski, A., 2013 – From Mesolithic to Early Medieval Ages in Great Poland on the examples of charcoal dating from Sowinki. International Symposium 14C and Archaeology; April 8th-12th, 2013, Ghent, Belgia: CXXX.

2012

 • Nawrocka, D., Szczepaniak, M., Krzyszowski, A. 2012 – Bones, wood and charcoal from Sowinki Medieval Cementry (Central Poland) in Radiocarbon Dating. 39th International Symposium on Archaeometry. 50 years of ISA. Programme and Abstracts Book. May 28th – June 1st, Leuven, Belgia: 191.

2011

 • Michalska-Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2011 – Charcoal radiocarbon dating in the light of cultural heritage. XX International Material Research Congress, August 14th-19th, 2011. Cancun, Meksyk.
 • Szczepaniak, M., Zurakowska, M., Michalska-Nawrocka, D., 2011 – Stone from historic buildings in different climatic condition. XX International Material Research Congress, August 14th-19th, 2011. Cancun, Meksyk.

2010

 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D. 2010 – Characterization of sandstone blocks from historical buildings and environmental influence on its deterioration. 38th International Symposium on Archaeometry. Program and Abstracts, 10-14.05.2010, Tampa, Florida: 160-161.
 • Benysek, M., Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2010 – Analysis of charcoal and wood from Czarnówko site (pomorskie province, Poland). Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. November, 7th-10th, 2010, Amsterdam, Streszczenia referatów i posterów.
 • Szczepaniak, M., Woszczyk, M., 2010 – Próba określenia dokładności metody Scheiblera w oznaczaniu węglanów w próbkach środowiskowych o małych odważkach. Abstrakty VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, July 4th-9th, 2010, Kraków: 384.
 • Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2010 – Archeometryczne badania oraz datowanie radiowęglowe zapraw. Abstrakty VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, July 4th-9th, 2010, Kraków: 409.
 • Nawrocka, D., Szczepaniak, M., 2010 – Application of cathodoluminescence in mortars selection for 14c dating Abstrakty: VIII Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. November 7th-10th, 2010, Amsterdam, Streszczenia referatów i posterów.
 • Szczepaniak, M., 2010 – SEM-EDS, XRD and petrography in deterioration of sandstone building materials. Abstrakty: VIII Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. November 7th-10th, 2010, Amsterdam, Streszczenia referatów i posterów.

2009

 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D., Zurakowska, M., 2009 – Usage of petrographic analysis and SEM observations of mortars in sample selection for dating. 12th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials. September 15th-19th, 2009, Kamen, PMS Print + Medien Ltd. & Co. KG, 116-117.

2008

 • Szczepaniak, M. 2008 – Cathodoluminescence and statistical analysis in sandstones as provenance indicators. 37th International Symposium on Archaeometry. Program and Abstracts, 12-16.05.2008, Siena, Italy: 251-252.

2007

 • Mrozek-Wysocka, M., Szczepaniak, M. 2007 – Stone n Romanesque architecture in the Wielkopolska and Kujawy regions. Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA). 12-15.09.2007, Poznań, Poland: 192-193.
 • Szczepaniak, M., Mrozek-Wysocka, M., Nawrocka, D., 2007 – Petrographical analysis of ancient and medieval stone buildings and mortars based on the selected examples. 4th International Petroarchaeological Symposium, Wrocław, 11-13.10.2007.

2006

 • Kasprzak, M., Skoczylas, J. 2006 – Propozycja metodyki badań dla wyznaczenia miejsc pochodzenia piaskowców użytkowanych w budownictwie średniowiecznym. [In:] Środowiskowe Uwarunkowania Lokalizacji Osadnictwa, 27-29.09.2006 – Streszczenia referatów, komunikatów, posterów, Łódź: 45.
 • Nawrocka, D., Kasprzak, M., Mrozek – Wysocka, M., Zieliński, P. 2006 – A multi-analytical study of mortars, plasters and stone materials of historical buildings. [In:]: Synchrotron Radiation in Art and Archaeology, Programme and abstracts, 27-29.09.2006, Berlin: 9.

2004

 • Kasprzak, M., 2004 – Sandstone in Polish medieval architecture and its petrographical and physical properties. [In]: Juniorstav 2004. VI Odborna konference doktorskeho studia, Brno (na nośniku CD).
Artykuły

2021

 • Kowalski Ł., Kaczmarek M., Krzyszowski A., Kowalski A.P., Garbacz-Klempka A., Szczepaniak  M., Ścibior D., Gaweł A., Targowski P., Ćwikliński Ł., Szczepańska  G., Wardas-Lasoń M.,  Wrzesińska A., Perek-Nowak M., Długosz P. 2021 – Fire walk with me: Looking through the Lusatian mass grave at Wartosław (Poland, 1100–900 BCE). Journal of Archaeological Science: Reports, 38, 103090. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103090
 • Szczepaniak M., 2021 – Zróżnicowanie procesów deterioracji piaskowcowej elewacji XIX-wiecznego budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 69, 2: 127-134. 2021; http://dx.doi.org/10.7306/2021.8 

2019

 • Marcinkowski, M., Szczepaniak, M., 2019 – Geoarchaeology of the Early Medieval stronghold surroundings in Grzybowo near Września, Greater Poland. Quaestiones Geographicae, 38, 3: 95-108. doi: 10.2478/quageo-2019-0032
 • Szczepaniak, M., Rój, P., 2019 – Niszczenie okładziny piaskowcowej w zabytkowym budynku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 67, 9: 717-727; http://dx.doi.org/10.7306/2019.42
 • Gontaszewska-Piekarz, A., Szczepaniak, M., 2019 – New datings of deposits from Odra river valley – stratigraphic consequences and interpretation at fluvial succession. Civil and Environmental Engineering Reports 3, 29:183-199. doi: 10.2478/ceer-2019-0034.
 •  Szczepaniak M., 2019 – Zróżnicowanie mineralogiczne i chemiczne paciorków z kamieni półszlachetnych i szkła z obszaru wczesnośredniowiecznej nekropolii w Dziekanowicach, [W:] Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, Wrzesiński J. (red), Biblioteka Studiów Lednickich XXXIX, seria B1, Fontes 8:1, Lednica. ISBN 978-83-61371-84-7, 978-83-61371-85-4.
 •  Szczepaniak M., 2019 – Wyniki analiz petrograficznych przedmiotów kamiennych, [W:] The Late Bronze Age Necropolis Wartosław–Biezdrowo–Zakrzewo. Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław–Biezdrowo–Zakrzewo,  Krzyszowski A. (red), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 24, Poznań: 119-140. ISBN 978-83-60109-69-4

2018

 • Skoczylas, J., Szczepaniak, M., 2018 – Znaki kamieniarskie interesującym obiektem badań interdyscyplinarnych. Przegląd Geologiczny, 66, 6: 361-363, 391.
 • Szczepaniak M., Mrozek-Wysocka M., 2018 – Wyniki analiz zapraw murarskich. [W:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych. Pawlak P. (red.), Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań, vol. 20: 277-307. ISBN 978-83-60109-62-5.

2016

 • Szczepaniak, M., 2016 – Zróżnicowanie litologiczne przedmiotów kamiennych. [In:] Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. Wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 18, Krzyszowski A, Pawlak P. (eds), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań: 301-308, ISBN 978-83-60109-53-3.

2015

 • Szczepaniak, M., 2015 – Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dolnego Śląska i ich znaczenie dla romańskiej architektury południowej Wielkopolski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-081-4, Poznań, p. 164.

2014

 • Michalska, D., Szczepaniak, M., (eds) 2014 – Geosciences in Archaeometry. Methods and case studies. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-046-3, Poznań, p. 195.
 • Szczepaniak, M., 2014 – The rock materials in monuments and archaeology – research methods. [In:] Geosciences in Archaeometry. Methods and case studies. Michalska D., Szczepaniak M., (eds), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-046-3, Poznań: 15-36.
 • Szczepaniak, M., 2014 – The sandstones of sacral buildings of Greater Poland – provenance of the raw material. [In:] Geosciences in Archaeometry. Methods and case studies, Michalska D., Szczepaniak M., (eds), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-046-3, Poznań: 37-60.

2013

 • Michalska, D., Pazdur, A., Czernik, J., Szczepaniak, M., Żurakowska M. 2013 – Cretaceous aggregate and reservoir effect in dating of binding materials. Geochronometria, 40, 1: 33-41.

2012

 • Michalska-Nawrocka, D., Szczepaniak, M., Krzyszowski, A. 2012 – Radiocarbon dating in archaeological sites chronology. [In:] Radiocarbon dating. Michalska-Nawrocka D. (ed), ISBN: 978-953-51-0596-1, In Tech: 57-72.

2011

 • Skoczylas, J., Szczepaniak, M., 2011 – Zasoby przyrody w turystyce w programie nauczania, Scripta Comeniana Lesnensia 9: 15-18.

2009               

 • Szczepaniak, M., 2009 – Pochodzenie piaskowców wykorzystanych w budownictwie średniowiecznym. [In:] Domańska, L., Kittel, P., Forysiak, J. (eds) Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 405-411.

2008

 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D., Mrozek-Wysocka, M. 2008 – Applied geology in analytical characterization of stone materials from historical buildings. Applied Physics A: Materials Science & Processing, Vol. 90, Issue 1/2008. Springer-Verlag: 89-95.
 • Woszczyk, M., Szczepaniak, M., 2008 – Reevaluation of the Scheibler method and its usefulness in the analysis of carbonate content in lake sediments. [In]: Bajkiewicz-Grabowska, E., Borowiak, D. (eds). Anthropogenic and natural transformations of lakes. vol. 2, Wyd. KLUG-PTLimn, Gdańsk: 223-225.
 • Mrozek – Wysocka, M., Szczepaniak, M., Nawrocka, D., 2008 – Petrographical analysis of ancient and medieval stone buildings and mortars based on the selected examples. [In:] Přichystal, A., Krmíček, L., Halavínová, M. (eds): Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. PřF MU a MZM, Brno.

2005

 • Kasprzak, M., 2005 – Wybrane obiekty kultury materialnej Wielkopolski a miejscowy surowiec skalny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, 1697, 269: 189-198.
 • Kasprzak, M., 2005 – Problemy renowacji elementów z piaskowca na przykładzie budowli romańskich. [In:] Bliński T. (ed.): Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 1: 207-216.
 • Gontaszewska, A., Kasprzak, M., 2005 – Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry. [In:] Biliński, T. (ed.): Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 1: 143-154.

2004

 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – O początkach związków geologii z kamieniarstwem. Przegląd Geologiczny, 52, 12: 1139-1141.
 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – U źródeł rozwoju kamieniarstwa. Świat Kamienia, 5 (30): 124-127.

2003

 • Kasprzak, M., 2003 – Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza. Przegląd Geologiczny, 51 (3).
 • Kasprzak, M., 2003 – Użytkowanie surowców skalnych w średniowieczu w południowej Wielkopolsce. [In:] Łanczot, M., Nogaj-Chacha, J. (eds): FNP dla Archeologii. Podsumowanie programów Trakt i Archeo. UMCS, Lublin.
 • Kasprzak, M., 2003 – Piaskowiec w architekturze średniowiecznych zabytków sakralnych Kościelca Kaliskiego i Kotłowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 130: 29-36.
 • Kasprzak, M., 2003 – Zróżnicowanie wykorzystania kamienia w architekturze romańskiej na terenie południowej Wielkopolski. [In:] Kamień architektoniczny i dekoracyjny. Materiały Konferencji Naukowej, Kraków AGH, 23-24 września 2003: 69-75.
 • Kasprzak, M., Gontaszewska, A., 2003 – Kamień jako materiał budowlany na przykładzie kościołów średniowiecznych w okolicach Zielonej Góry. Natura, Zielona Góra, 9: 59-65.
 • Kasprzak, M., 2003 – Kamień w romańskich kościołach Kotłowa i Kościelca koło Kalisza. Świat Kamienia, 20 (1).
Projekty badawcze (kierownik)
 • 2010-2013, NCN nr N N307 009039, kierownik,  „Zróżnicowanie strukturalne, petrograficzne i wytrzymałościowe piaskowców kwarcowych Dolnego Śląska i Wielkopolski wykorzystywanych w architekturze romańskiej w oparciu o analizy petrograficzne, katodoluminescencyjne i mikroskopię skaningową”