dr Małgorzata Mrozek-Wysocka

E-mail: mrozekm@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6008

adiunkt

Specjalność: petroarcheologia (archeometria), geologia regionalna, geologia dynamiczna (petrografia surowców skalnych), geochemia izotopów, SEM, badania mineralogiczno-petrograficzne stanowisk archeologicznych

Mrozek-Wysocka Malgorzata

Zainteresowania naukowe:

badania mikroskopowe, skaningowe i chemiczne związane z analizą materiałów archeologicznych we współpracy z Instytutem Archeologii PAN w Poznaniu

 

Streszczenia

2013

 • Jórdeczka, M., Mrozek-Wysocka, M., 2013 – Stone working at Tell el-Farkha. Tools and workshops. [In:] The Nile Delta as a centre of cultural interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC. 21-22.06.2013, Poznań, Poland.

2012

 • Mrozek-Wysocka, M., Michalska – Nawrocka, D., 2012 – Mortars and Stone Materials from Marina el-Alamein (Egypt). [In:] 39th International Symposium on Archaeometry (S24). 28.05 – 1.06.2012, Leuven, Belgium.

2010

 • Mrozek-Wysocka,, Zambrzycki, P., 2010 – Detecting deterioration of ancient stone material using Scanning Electron Microscopy with X-Ray Microanalysis and possibilities of conservation: the case of Marina el Alamein archaeological site (Egypt). [In:] Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. Book of Abstracts, 7-11.11.2010, Amsterdam, Nederlands: 115.
 • Mrozek-Wysocka,, Zambrzycki, P., 2010 – Zastosowanie metod petrograficzno-geochemicznych oraz konserwatorskich w ochronie starożytnych obiektów architektonicznych: Marina El Alamein (Egipt). [In:] VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku”. 4-9.07.2010, Kraków, Poland: 407.

2009

 • Mrozek-Wysocka,, Zambrzycki, P., 2009 – The characterization and state of conservation of building materials used in Greco-Roman times in northern Egypt: the case of Marina el Alamein archaeological site. [In:] IX ASMOSIA International Conference. Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. 8-13.06.2009, Tarragona, Spain, ICAC: 210.

2008

 • Mrozek-Wysocka, M., 2008 – Provenance study of archaeological marbles from Marina el Alamein – the Greco-Roman town in Egypt. [In:] 37th International Symposium on Archaeometry. Program and Abstracts, 12-16.05.2008, Siena, Italy: 235-236

2007

 • Szczepaniak, M., Mrozek-Wysocka, M., Nawrocka, D., 2007 – Petrographical analysis of ancient and medieval stone buildings and mortars based on the selected examples. [In:] 4th International Petroarchaeological Symposium. 11-13.10.2007. Wrocław, Poland.
 • Mrozek-Wysocka, M., Szczepaniak, M., 2007 – Stone in Romanesque architecture in the Wielkopolska and Kujawy regions. [In:] Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 12-15.09.2007, Poznań, Poland: 192-193.

2006

 • Nawrocka, D., Kasprzak, M., Mrozek–Wysocka, M., Zieliński, P. 2006 – A multi-analytical study of mortars, plasters and stone materials of historical buildings. [In:] Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. Programme and abstracts, 27-29.09.2006, Berlin, Germany: 94.
 • Mrozek-Wysocka, M., 2006 – Geologiczny aspekt gospodarki surowcami skalnymi na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego w czasach starożytnych. [In:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej – Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Streszczenia referatów, komunikatów, posterów. 27-29.09.2006, Łódź, Poland: 60.
Artykuły

2020

 • Michalska, D., Mrozek-Wysocka, M. 2020 – Radiocarbon Dating of Mortars and Charcoals from Novae Bath Complex: Sequential Dissolution of Historical and Experimental Mortar Samples with Pozzolanic Admixture. Radiocarbon, 62 (3): 579–590.

2014

 • Mrozek-Wysocka, M. – Ancient marbles: provenance determination by archaeometric study. [In:] Geoscience in Archaeometry. Methods and case studies. Michalska, D., Szczepaniak, M. (eds.) Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 99-122, ISBN 978-83-7986-046-3.
 • Mrozek-Wysocka, M., 2014 – Analiza petrograficzna I chemiczna paciorków z Podbieli, pow. otwocki. Fontes Archaeologici Posnanienses, 49: 223-230.
 • Jórdeczka, M., Mrozek-Wysocka, M., 2014 – Kamieniarstwo neolityczne. [In:] Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)”, tom II Racibórz, stanowisko 150, Bobrowski, P.(eds.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań-Wrocław: 351-393, ISBN 978-83-63760-32-8.

2013

 • Szczepaniak, M., Mrozek-Wysocka, M., 2013 – Wyniki analiz zapraw murarskich. [In:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań arch, Pawlak, P. (eds.), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań: 15: 297-303, ISBN 978-83-60109-30-4.

2012

 • Jórdeczka, M., Mrozek-Wysocka, M., 2012 – Stone working. Tools and workshops. [In:] Tell El-Farkha I. Excavations 1998-2011., Chłodnicki, M., Ciałowicz, K.M., Mączyńska, A. (eds.), Poznan Archaeological Museum, Poznań-Kraków: 279-296 ISBN 978-83-60109-21-2.
 • Medeksza, S., Czerner, R., Bąkowska, G., Fuks-Rembisz, I., Grzegorek, W., Majcherek, G., Mrozek-Wysocka, M., Zambrzycki, P., 2012 – Marina El-Alamein. Conservation work in the 2009 season. Polish Archaeology in the Mediterranean, 21: 79-105.

2011

 • Bobrowski, P., Jórdeczka, M., Krzyżaniak, A., Mrozek-Wysocka, M., 2011 – Personal adornments. [In:] The Lech Krzyżaniak Excavations In the Sudan – Kadero, Chłodnicki, M., Kobusiewicz, M., Kroeper, K. (eds.). Poznań Archaeological Museum, Poznań: 335-353, ISBN 978-83-60109-16-8.
 • Jórdeczka, M., Mrozek-Wysocka, M., 2011 – Wczesnośredniowieczne narzędzia kamienne. [In:] Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, Kabaciński, J., Sobkowiak-Tabaka, I. (eds.). Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Poznań: 769-809, ISBN 997-83-933173-0-1.

2008

 • Mrozek-Wysocka, M., Szczepaniak, M., Nawrocka, D., 2008 – Petrographical analysis of ancient and medieval stone buildings and mortars based on the selected examples. [In:] Přichystal, A., Krmíček, L., Halavínová, M. (eds.): Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. PřF MU a MZM, Brno.
 • Szczepaniak, M., Nawrocka, D., Mrozek – Wysocka, M., 2008 – Applied geology in analytical characterization of stone materials from historical building. APPLIED PHYSICS A: Materials Science & Processing, Springer-Verlag, 90, 1/2008: 89-95.
 • Jórdeczka,, Mrozek-Wysocka, M. Sobkowiak-Tabaka, I., 2008 Mikrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z rejonu Sławna i Jeziora Lednica. Studia Lednickie, 9: 183-219.
 • Medeksza,, Czerner, R., Bąkowska, G., Mrozek-Wysocka, M., Zambrzycki, P., Grzegorek,W. 2008 – Marina el Alamein. Preservation and conservation in 2006. [In:] Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII, Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University: 69-82.

2007

 • Medeksza, S., Czerner, R., Bąkowska, G., Mrozek, M., Zambrzycki, P., Grzegorek, W., Krawczyk, M., 2007 – Marina el Alamein. Preservation and conservation in 2005. Polish Archaeology in the Mediterranean XVII. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University, 99-115.

2006

 • Mrozek-Wysocka, M., 2006 – Charakterystyka oraz proweniencja surowców skalnych ze stanowiska archeologicznego Marina el Alamein w Egipcie z okresu hellenistyczno-rzymskiego – aktualny stan badań. Referaty, OP Polskie Towarzystwo Geologiczne, Poznań: 207-213.
 • Mrozek-Wysocka, M., 2006 – Materiał budowlany grecko-rzymskiego miasta w Egipcie („Marina”) – stan zachowania oraz sposoby restauracji obiektów zabytkowych. [In:] Biliński T. (ed.): Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2: 337-343, ISBN – 83-7481-013-0.

2005

 • Mrozek, M., 2005 – Surowce skalne romańskiej kolegiaty w Kruszwicy. Studia Lednickie, 8: 275-282.
 • Medeksza, S., Czerner, R., Krawczyk, M, Grzegorek, W., Fuks-Rembisz, I., Zambrzycki, P., Bąkowska, G., Mrozek, M., 2005 – Marina el Alamein. Conservation work in 2004. Polish Archaeology in the Mediterranean XVI. Polish Centre of Mediterranean Archaeology Warsaw University, 107-118.
 • Mrozek, M., 2005 – recenzja – P. Cholewa – „Rola sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku”. Przegląd Geologiczny, 53, 3: 194.
 • Mrozek, M., 2005 – recenzja – P. Czubla, W. Mizerski i E. Świerczewska-Gładysz – „Przewodnik do ćwiczeń z geologii”. Przegląd Geologiczny, 53, 2: 114-115.

2004

 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – O początkach związków geologii z kamieniarstwem. Przegląd Geologiczny, 52, 12: 1139-1141.
 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – U źródeł rozwoju kamieniarstwa. Świat Kamienia, 5 (30): 124-127.

2003

 • Mrozek, M., 2003 – Surowiec skalny jako budulec romańskiej kolegiaty w Kruszwicy. Nowy Kamieniarz, 3: 32-35.